Thuộc Bộ: 周[CHU]
Âm ON : シュウ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Mất một tuần để đi hết(周) con đường này.

KANJI LIÊN QUAN