Thuộc Bộ: 隹[CHUY]
Âm ON : シン
Âm KUN : すす.む すす.める
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Con chim đang lớn lên

KANJI LIÊN QUAN