Thuộc Bộ: 軍[QUÂN]
Âm ON : ウン
Âm KUN : はこ.ぶ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Một chiếc xe (车) vận chuyển một tấm nệm.

KANJI LIÊN QUAN