Thuộc Bộ: 首[THỦ, THÚ]
Âm ON : ドウ トウ
Âm KUN : みち
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Một người đang vươn cái cổ(首) như kiểu đang đợi một ai đó trên đường

KANJI LIÊN QUAN