Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 羊[DƯƠNG]
Âm ON : タツ ダ
Âm KUN : -たち
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Những con chiên (羊) mang theo đất (土) cuối cùng đến đích của nó.

KANJI LIÊN QUAN