Thuộc Bộ: 巽[TỐN]
Âm ON : セン
Âm KUN : えら.ぶ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Hãy lựa chọn nhà lãnh đạo chúng ta với nhau (共).

KANJI LIÊN QUAN