Thuộc Bộ: 交[GIAO]
Âm ON : コウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Giao nhau giữa bức tường thành là vùng ngoại ô

KANJI LIÊN QUAN