Thuộc Bộ:
Âm ON : ブ
Âm KUN : -べ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một người đang đứng(立) ở chỗ nơi mà xe bus dừng

KANJI LIÊN QUAN