Thuộc Bộ: 垂[THÙY]
Âm ON : ユウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
chị thùy mông to làm ơ BƯU cục

KANJI LIÊN QUAN