Thuộc Bộ: 酉[DẬU] 己[KỈ]
Âm ON : ハイ
Âm KUN : くば.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một người quỳ xuống để đạt được lợi ích (酒).

KANJI LIÊN QUAN