Thuộc Bộ: 旦[ĐÁN] 里[LÍ]
Âm ON : リョウ
Âm KUN : はか.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Khối lượng làm việc 1 ngày ngoài ruộng đất

KANJI LIÊN QUAN