Thuộc Bộ: 金[KIM] 屯[TRUÂN, ĐỒN]
Âm ON : ドン
Âm KUN : にぶ.い にぶ.る にぶ- なま.る なまく.ら
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Vàng đeo lộn ngược đúng là đần độn

KANJI LIÊN QUAN