Thuộc Bộ: 金[KIM] 艮[CẤN]
Âm ON : ギン
Âm KUN : しろがね
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Bạc thì không tốt như vàng(金).

KANJI LIÊN QUAN