Thuộc Bộ: 金[KIM] 彔[LỤC]
Âm ON : ロク
Âm KUN : しる.す と.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
tiền 金 yô (ヨ)như nước 水

KANJI LIÊN QUAN