Thuộc Bộ:
Âm ON : チョウ
Âm KUN : なが.い おさ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một người với mái tóc dài.

KANJI LIÊN QUAN