Thuộc Bộ:
Âm ON : モン
Âm KUN : かど と
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đây là thể hiện của cái cổng

KANJI LIÊN QUAN