Thuộc Bộ: 門[MÔN] 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : カン ケン
Âm KUN : あいだ ま あい
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Chúng ta có thể thấy mặt trời(日) giữa cái cổng(門).

KANJI LIÊN QUAN