Thuộc Bộ: 方[PHƯƠNG]
Âm ON : ボウ
Âm KUN : ふせ.ぐ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Chị PHƯƠNG phải dựa mình vào tường để PHÒNG thủ

KANJI LIÊN QUAN