Thuộc Bộ: 余[DƯ]
Âm ON : ジョ ジ
Âm KUN : のぞ.く -よ.け
Cấp độ : N3
Cách nhớ
2 thằng nhỏ đội nón đi vào tường thành thì được miễn trừ chi phí

KANJI LIÊN QUAN