Thuộc Bộ: 坴[]
Âm ON : リク ロク
Âm KUN : おか
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Trên vùng đất này,bạn chỉ có thể nhìnthấy một trạm xe bus

KANJI LIÊN QUAN