Thuộc Bộ: 僉[THIÊM]
Âm ON : ケン
Âm KUN : けわ.しい
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một người (人) đang tìm kiếm ở một dốc núi.

KANJI LIÊN QUAN