Thuộc Bộ: 昜[DƯƠNG]
Âm ON : ヨウ
Âm KUN : ひ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Bố Dương làm việc ở công trường dưới ánh mặt trời

KANJI LIÊN QUAN