Thuộc Bộ: 皆[GIAI]
Âm ON : カイ
Âm KUN : きざはし
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Mọi người(皆) đang ở tầng trên của cái xe bus hai tầng.

KANJI LIÊN QUAN