Thuộc Bộ: 祭[TẾ, SÁI]
Âm ON : サイ
Âm KUN : きわ -ぎわ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Lễ hội (祭) là dịp đặc biệt cho mọi người

KANJI LIÊN QUAN