Thuộc Bộ: 隹[CHUY] 又[HỰU]
Âm ON : セキ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
1 chú chim chích đang đứng dạng chân

KANJI LIÊN QUAN