Thuộc Bộ: 戸[HỘ] 隹[CHUY]
Âm ON : コ
Âm KUN : やと.う
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Thời xưa treo chim trước cửa nhà để ám chỉ thông báo tuyển người làm

KANJI LIÊN QUAN