Thuộc Bộ: 雨[VŨ, VÚ] 云[VÂN]
Âm ON : ウン
Âm KUN : くも -ぐも
Cấp độ : N2
Cách nhớ
hai (NHỊ) người ở trong phòng riêng tư (KHƯ) mây (VÂN) mưa (VŨ) với nhau

KANJI LIÊN QUAN