Thuộc Bộ: 雨[VŨ, VÚ] 令[LỆNH, LINH]
Âm ON : レイ
Âm KUN : ぜろ こぼ.す こぼ.れる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Dùng LỆNH bài cầu MƯA rơi mà mãi KHÔNG LINH

KANJI LIÊN QUAN