Thuộc Bộ: 雨[VŨ, VÚ]
Âm ON : デン
Âm KUN :
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Trời thì đang mưa(雨) và sét đánh lên trên cánh đồng(田).

KANJI LIÊN QUAN