Thuộc Bộ: 雨[VŨ, VÚ] 辰[THẦN, THÌN]
Âm ON : シン
Âm KUN : ふる.う ふる.える
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đang nắng mà có mưa (雨) rơi xuống làm thần linh (辰) CHẤN động.

KANJI LIÊN QUAN