Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT]
Âm ON : セイ ショウ
Âm KUN : あお あお- あお.い
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Cỏ xanh và mặt trăng xanh(月).

KANJI LIÊN QUAN