Thuộc Bộ:
Âm ON : ヒ
Âm KUN : あら.ず
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người phi thường có thể leo trên cái thang ngược

KANJI LIÊN QUAN