Thuộc Bộ: 廿[NHẬP, CHẤP]
Âm ON : カク
Âm KUN : かわ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
10 thằng TQ dùng Cỏ là CÁCH bẫy thú lấy Da

KANJI LIÊN QUAN