Thuộc Bộ: 革[CÁCH, CỨC] 化[HÓA]
Âm ON : カ
Âm KUN : くつ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Da được biến hoá thành giày

KANJI LIÊN QUAN