Thuộc Bộ: 予[DƯ, DỮ] 頁[HIỆT]
Âm ON : ヨ
Âm KUN : あず.ける あず.かる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Nếu DƯ ra một trang giấy thì gửi cho tôi nhé

KANJI LIÊN QUAN