Thuộc Bộ: 束[THÚC, THÚ] 頁[HIỆT]
Âm ON : ライ
Âm KUN : たの.む たの.もしい たよ.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
LẠI nhờ vả thì THÚC cho một phát vào ĐẦU

KANJI LIÊN QUAN