Thuộc Bộ: 是[THỊ] 頁[HIỆT]
Âm ON : ダイ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Các nhà báo tìm một chủ đề sử dụng đầu của họ (头) và chân (足).

KANJI LIÊN QUAN