Thuộc Bộ: 彦[NGẠN] 頁[HIỆT]
Âm ON : ガン
Âm KUN : かお
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Khi ông mất chiếc mũ của mình ra khỏi đầu mình, bạn sẽ tìm thấy những vết sẹo trên khuôn mặt

KANJI LIÊN QUAN