Thuộc Bộ: 原[NGUYÊN] 頁[HIỆT]
Âm ON : ガン
Âm KUN : ねが.う -ねがい
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Nguyên viết ước NGUYỆN vào tờ Giấy

KANJI LIÊN QUAN