Thuộc Bộ: 頁[HIỆT]
Âm ON : ルイ
Âm KUN : たぐ.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
ĐẦU hạt GẠO mà TO là LOẠI gạo tốt

KANJI LIÊN QUAN