Thuộc Bộ: 飠[] 反[PHẢN, PHIÊN]
Âm ON : ハン
Âm KUN : めし
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Họ phản đối (反) thói quen ăn uống (食) để nhiều gạo

KANJI LIÊN QUAN