Thuộc Bộ: 自[TỰ]
Âm ON : シュ
Âm KUN : くび
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một người với cái cổ dài

KANJI LIÊN QUAN