Thuộc Bộ: 馬[MÃ] 尺[XÍCH]
Âm ON : エキ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Có con ngựa(馬) và người đang vác đồ ở nhà ga

KANJI LIÊN QUAN