Thuộc Bộ: 馬[MÃ] 主[CHỦ, CHÚA]
Âm ON : チュウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Ông chủ(主) và con ngựa(馬) của ông ấy sống ở đây.

KANJI LIÊN QUAN