Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT]
Âm ON : コツ
Âm KUN : ほね
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tượng hình: khúc xương. [Trí tưởng tượng] Chiết tự: nhìn hình ta thấy: thịt 月 trùm lên 冖 khúc xương 骨 lỗ vuông đôi 冎.