Thuộc Bộ:
Âm ON : コウ
Âm KUN : たか.い たか -だか たか.まる たか.める
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Có một tòa tháp cao trên một ngôi nhà.

KANJI LIÊN QUAN