Thuộc Bộ:
Âm ON : ギョ
Âm KUN : うお さかな -ざかな
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một con

KANJI LIÊN QUAN