Thuộc Bộ: 灬[HỎA]
Âm ON : チョウ
Âm KUN : とり
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một con chim

KANJI LIÊN QUAN