Thuộc Bộ: 口[KHẨU] 鳥[ĐIỂU]
Âm ON : メイ
Âm KUN : な.く な.る な.らす
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chim KÊU RÉO như đang thanh MINH điều gì