Thuộc Bộ: 夂[TRI, TRUY]
Âm ON : バク
Âm KUN : むぎ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
một (Nhất) bông LÚA MẠCH ở trên đất (THỔ) hạt nặng trũi ngả về phía sau (TRUY)

KANJI LIÊN QUAN